Personvernerklæring – Evo Trafikkskole

Denne personvernerklæringen gjelder når du er i kontakt med oss, ønsker å etablere et kundeforhold eller bruker våre tjenester. Denne erklæringen beskriver hvordan vi samler inn og bruker personopplysninger, samt hvilke rettigheter du har i forbindelse med personvern.

Informasjon vi samler inn

Vi vil samle inn og behandle følgende personopplysninger om deg:

• Navn

• E-post

• Mobil

Når samler vi inn personopplysninger?

Vi samler inn personopplysninger om deg i følgende situasjoner:

• Gjennomføring av pliktig kundekontroll etter hvitvaskingsloven

• Utførelse av tjenester som avtalt med deg

• Markedsaktiviteter overfor identifiserte personer

• Daglig drift av virksomheten, inkludert administrasjon av ansatte og jobbsøkere

Hvordan vi bruker informasjonen din

Vi vil bruke informasjonen vi samler inn om deg til følgende formål:

• For å komme i kontakt med deg

• Support

• Administrasjonsinformasjon

Vi kan bruke verktøy som Google Analytics, Hotjar, Lucky Orange og lignende for å forbedre brukeropplevelsen. Behandlingsgrunnlaget for bruk av informasjonskapsler og analyse er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 f), som tillater oss å behandle opplysninger som er nødvendige for å vareta en berettiget interesse som veier tyngre enn hensynet til den enkeltes personvern. Den berettigede interessen er å forbedre våre tjenester.

Oppbevaring av informasjonen din

Vi vil beholde dine personopplysninger hos oss i 90 dager til 2 år etter at brukerkontoer forblir inaktive eller så lenge vi trenger det for å oppfylle formålene for hvilke de ble samlet inn som detaljert i denne personvernerklæringen. Vi kan trenge å beholde visse opplysninger i lengre perioder for å overholde lovpålagte krav eller andre legitime årsaker som håndheving av juridiske rettigheter og forebygging av svindel.

Dine rettigheter

Du kan utøve dine rettigheter ved å sende epost til post@evotrafikkskole.no. Vi vil svare på din henvendelse til oss så fort som mulig, og senest innen 30 dager.

Følgende rettigheter kan utøves av deg:

• Innsyn i de personopplysninger vi behandler om deg

• Kopi av personopplysninger vi behandler om deg

• Korrigering av personopplysninger vi behandler om deg

• Sletting av personopplysninger vi behandler om deg i gitte situasjoner

• Begrensning i behandlingen av personopplysninger vi behandler om deg i noen situasjoner

• Protestere på vår behandling av personopplysninger om deg

• Overføring av personopplysninger om deg til deg eller til annen behandlingsansvarlig

Informasjonskapsler

Informasjonskapsler er små tekstfiler som brukes til å lagre små deler med informasjon. De lagres på enheten din når en nettside er lastet inn på din nettleser og bidrar til at du får en bedre brukeropplevelse på nettsiden. På vår webside bruker vi både sesjonsbaserte informasjonskapsler (slettes når du lukker nettleseren) og faste informasjonskapsler (beholdes for gitte perioder, blant annet relatert til innlogging og preferanser).

Informasjonssikkerhet

Sikkerheten til informasjonen din er viktig for oss, og vi vil bruke rimelige sikkerhetstiltak for å forhindre tap, misbruk eller uautorisert endring av informasjonen din under vår kontroll. Gitt de iboende risikoene, kan vi imidlertid ikke garantere absolutt sikkerhet og følgelig kan vi ikke sikre eller garantere sikkerheten til informasjonen du overfører til oss, og du gjør det på egen risiko.

Klage / Personvernombud

Hvis du har spørsmål eller bekymringer om behandlingen av informasjonen din som er tilgjengelig hos oss, kan du sende e-post til vårt klageansvarlig hos Evo Trafikkskole, Glommengata 63, 2211 Kongsvinger, e-post: post@evotrafikkskole.no. Vi vil ta opp dine bekymringer i samsvar med gjeldende lov.

Les mer: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-06-15-38/gdpr%2FARTIKKEL_6