Opplæring Klasse B

Opplæring Klasse B

Trafikkopplæring for førerkort klasse B gjør at du kan kjøre bil inntil 3500kg

Evo trafikkskole har lang erfaring med opplæring av alt fra nybegynnere til mer erfarne trafikanter. Vi bruker trygge og moderne biler som er enkle å kjøre.

Før du kan øvelseskjøre eller ta kjøretimer må du:
 • Krav til førerkort B
  • Du må være minst 18 år for å avlegge førerprøve i klasse B.
  • Må ha vært bosatt i Norge i minst 6 måneder
  • Oppfylle alder og helsekravene
  • Ha godkjent vandel av politiet
  • Gjennomføre opplæring på trafikkskolen.
   
 • Førerkort kl. B gjelder for
  • Motorvogn med en tillatt totalvekt på maks 3500 kg
  • Maksimalt 8 passasjerplasser i tillegg til førerplassen.
  • Tilhenger med maks 750 kg der totalvekter ikke overskrider 3500 kg
  • Tre – eller firehjuls motorsykkel og moped klasse M 147
  • Traktor med tillatt totalvekt maks 3500 kg (Hvis kl B er ervervet etter 1. januar 2005)
  • Beltebil med eller uten tilhengerslede
  • Snøscooter med eller uten tilhengesledes
  • Besøk vegvesen.no for mer info
Bestill kjøretime
Girl driving car
Ny føreropplæring ble innført 01.01.2005.

Opplæringen har fire trinn, du må ha fullført ett trinn for å dra nytte av det neste.

1

Trafikalt grunnkurs

Før du kan øvelseskjøre eller ta kjøretimer, må du gjennomføre et 17-timers  trafikalt grunnkurs med generell trafikkunnskap, førstehjelp og redningsøvelser. 

Trafikalt Grunnkurs (TGK) arrangeres over 3-4  kvelder og er obligatorisk for alle mellom 15 og 25 år. Hvis du er over 25 år, trenger du kun førstehjelpskurs og mørkedemonstrasjon.

Ved førerkortopplæring kan du velge mellom automatgir og manuelt gir. Hvis du tar førerkort med automatgir, får du en kode på førerkortet som begrenser føreretten til slike biler. Ønsker du senere å kjøre manuell bil, må du ta ny oppkjøring.

trafikalt grunnkurs

2

Kjøretøybehandling

På dette trinnet er et av hovedmålene at du skal mestre bilen teknisk på en slik måte at du i neste trinn kan ha fullt fokus på det trafikale. Du vil også lære om trafikanters atferd, miljøvennlig kjøring og ditt ansvar som fører. 

Opplæringen fokuserer hovedsakelig på  bilhåndtering, inkludert oppstart, stopp, bakkekjøring, girvalg, rygging, jevn kjøring og sikkerhetskontroller.

Trinn 2 avsluttes med en obligatorisk veiledningstime hvor lærer og elev i samråd skal vurdere om eleven er dyktig nok til å gå videre til trinn 3.

kjæretøybehandling

3

Trafikal kompetanse

Trinn 3 i førerkortopplæringen fokuserer på å kjøre i ulike trafikkmiljøer og løse komplekse trafikksituasjoner i bymiljø. Trinnet inkluderer også et sikkerhetskurs (Glattkjøring) på bane. 

Du vil lære om:

 • Trafikksystemet, trafikantgrupper og interessekonflikter
 • Kjøring i ulike områder som bolig, by og landeveg
 • Teknikker for høyhastighetskjøring, kurvekjøring og filskifte
 • Økonomisk og miljøvennlig kjøring, risikohåndtering og forbikjøring

Trinn 3 avsluttes med en veiledningstime der lærer og elev vurderer videre progresjon mot trinn 4. 

Trafikal

4

Avsluttende landeveg

På siste trinn av klaase B opplæringen skal du utvikle ferdigheter til å kjøre ansvarlig og samhandle godt med andre trafikanter. Målet er å kunne kjøre trygt og selvstendig, med fokus på lav risiko og forebygging av ulykker.

Opplæringen består av 13 timer, inkludert 4 timer teori og 9 timer praktisk trening på varierte veier.  Vi anbefaler at teoriprøven bør være bestått før dette trinnet.

Du kan ta teoriprøven 6 måneder før du fyller 18 år, men må være fylt 18 år for den praktiske prøven. Planlegg nøye for en smidig vei til førerkortet.

landeveg

Øvingskjøring i klasse B (personbil)

Øvingskjøring må ikke være til fare eller unødig ulempe for annen trafikk! Det er viktig å øvelseskjøre mye før du tar “lappen”

Statistikken viser at høy ulykkesrisiko i stor grad henger sammen med lite kjøreerfaring. For å redusere ulykkesrisikoen er det derfor viktig å kjøre mye før førerprøven. Du får mer igjen for opplæringen på trafikkskolen om du samtidig øver privat. I tillegg får du mye nyttig erfaring.

Bare den som har gjennomført trinn 1 – trafikalt grunnkurs har lov å øvelseskjøre.

Dette kurset skal gi grunnleggende forståelse for trafikk og være utgangspunkt for videre opplæring. Aldersgrensen for å ta kurset er 15 år. Tar du kurset i den offentlige skolen, kan du ta det i 10. klasse, selv om du ikke har fylt 15 år.

Har du alt førerett i en annen klasse, kan du øvingskjøre i klasse B uten å ta trafikalt grunnkurs. NB! Har du førerett i klasse M 146, S og T må du allikevel ta mørkekjøring og førstehjelp før du kan gå opp til førerprøve! (Førerett i klasse M 145 gir ikke rett til øvingskjøring uten at du har trafikalt grunnkurs!)

 
A man standing with with traffic symbols board in Evo trafikkskole.

Du som skal øvingskjøre i klasse B må være 16 år. Du har ikke lov å øvelseskjøre dersom politiet har gitt deg sperrefrist for førerkort.

 

Under øvingskjøring må du alltid ha med deg bevis for fullført trinn 1 – trafikalt grunnkurs og legitimasjon med bilde, eventuelt førerkort eller mopedførerbevis. (Førerett i klasse M 145 gir ikke rett til å øvelseskjøre uten at du har trafikalt grunnkurs.)

Den som er med deg må være fylt 25 år og ha hatt førerett for bil uten avbrudd minst de siste 5 år. Det er den som er med deg, som er ansvarlig for kjøringa, men du som øvelseskjører har også ansvar. NB! Den som er med deg og øvelseskjører privat kan ikke ta betaling, det er det bare trafikklæreren som kan gjøre.

Bilen må være merket bak med en godt synlig rød L på hvit bakgrunn når du øvelseskjører . Bilen må ha ekstra speil som gir den som er med deg, tilstrekkelig utsikt bakover.

Øvelsesområdet må velges etter hvor langt du er kommet i opplæringen! Unngå øving i tett trafikk og høy fart før du er god nok til å følge trafikkrytmen. Du har ikke lov til å øvelseskjøre i utlandet.

På avsperret område eller øvingsbane er det lov å øvelseskjøre når den som er med deg har visuell kontakt og kan instruere deg.

NB! Opplæring mot vederlag

Det er bare lærere ved en trafikkskole som kan drive opplæring mot betaling

Rettledning om opplæring, øvelseskjøring og mengdetrening

Statens vegvesen har gitt ut en rettledning om opplæring, øvelseskjøring og mengdetrening til deg som skal ta førerkort i klasse B.

 
A man standing with with traffic symbols board in Evo trafikkskole.

Klasse B opplæring til hyggelige priser

Vi har også en prisgunstig pakkeløsning med rabatt for kl B. Kontakt oss for info og pris.

Priser - Klasse B

Prisene er like for automat og manuell bil ‼

 • Kjøretime kl B påbegynt kl 16.00 eller senere, (1 time)1045,-
 • Obligatorisk trinnvurdering kl. B trinn 2 (1 time)790,-
 • Obligatorisk sikkerhetskurs på øvingsbane kl.B (4 timer) baneleie kr 1450,- kommer i tillegg. 4750,-
 • Obligatorisk trinnvurdering kl. B trinn 3 (1 time) 1045,-

Obligatorisk sikkerhetskurs på veg kl B:

 
 • 4.1 tema 1 Teori, Risiko og refleksjon (2 timer) 790,-
 • 4.1 tema 2 Kjørekompetanse i variert landevegsmiljø, by og motorveg. (5 timer) 4750,-
 • 4.1 tema 3 Planlegge og gjennomføre kjøring i variert trafikkmiljø (4 timer) 4000,-
 • 4.1 tema 4 Oppsummering og refleksjon over egen og andres kjøring (2 timer) 790,-
 • Frivillig sluttvurdering /Prøveoppkjøring (60 minutter) 1045,-
 • Leie av Bil til førerprøven 2800,-