Opplæring klasse BE - B96

Med førekort i klasse BE eller B96 kan du trekke tyngere tilhengere

 • Hva kan jeg trekke med klasse B96?
  • Kombinasjonen av kjøretøyets og tilhengerens maksimale tillatte totalvekt må samlet ikke overstige 4250 kg.
  • Dette gir deg muligheten til å trekke større tilhengere enn det som er tillatt med bare klasse B.
 • Hva kan jeg trekke med klasse BE?
  • Bil inntil 3500 kg og den tilhengeren som bilen i henhold til vognkortet har lov til å trekke
  • Etter godkjent førerprøve får man førerett på traktor  og motorredskap som har en konstruktiv hastighet på 40km/t og 25 tonn
Bestill kjøretime
tilhenger kl be
Ny føreropplæring ble innført 01.01.2005.

Opplæringen har fire trinn, du må ha fullført ett trinn for å dra nytte av det neste.

1

Førekort i klasse B

Du må ha førerkort i klasse B for å utvide kjøretillatelsen for tilhenger (BE og B96)

Med klasse B førerkort kan du dra tilhengere som veier opptil 750 kg. Reglene tillater imidlertid større tilhengere, så lenge kombinasjonen av bilens og tilhengerens tillatte totalvekt ikke overstiger 3.500 kg.

2

Grunnleggende kjørekompetanse

På dette trinnet skal du lære å bruke bil med tilhenger kjøreteknisk, å koble tilhenger til og fra, å rygge med tilhenger og å foreta sikkerhetskontroll.

Opplæringen kan skje på en trafikkskole, privat eller i en kombinasjon. Hvor mange kjøretimer du skal ta, må tilpasses det behovet du har, og hvor mye du øvelseskjører privat. Det er viktig å nå målet på trinnet.

Trinn 2 blir avsluttet med en trinnvurdering. Du og læreren skal sammen vurdere om du har gode nok ferdigheter til å begynne på trinn 3.

 
tilhenger

3

Trafikal opplæring

På dette trinnet skal du lære å kjøre sikkert og selvstendig med bil og tilhenger i variert trafikk.

Du lærer blant annet:

 • å kjøre tydelig, effektivt og økonomisk
 • å vurdere snuplasser, snumåter og bruk av medhjelper

Hvor mange kjøretimer du skal ta, må tilpasses det behovet du har, og hvor mye du øvelseskjører privat. Det er viktig å nå målet på trinnet.

Mot slutten av trinnet skal du og læreren sammen vurdere om du har gode nok ferdigheter til å begynne på trinn 4.

 
kjøretilhenger

4

Avsluttende landeveg

I løpet av trinn 4 skal du bli så god at du kan kjøre bil med tilhenger på en ansvarlig måte og i god samhandling med andre trafikanter.

Du skal blant annet kunne:

 • velge kjøremåter med lav risiko
 • motvirke at det skjer ulykker
 • være bevisst på hvordan du kan forbedre deg som bilfører også etter at du har fått førerkortet

Kurset er på 2 timer og skal hjelpe deg til å forstå hvor viktig det er å sikre og merke last. Du skal også lære måter å sikre lasten på.

Kurset er på 3 timer. Her skal du blant annet få utvikle kjørekompetansen din og reflektere over erfaringen din med å kjøre bil og tilhenger.

tilhenger opplæring

BE/B96 opplæring til hyggelige priser

Priser - Klasse BE

 • Kjøretimer/Trinnvurdering trinn 2890,-
 • Trinnvurdering trinn 31045,-
 • Sikkerhetskurs på veg (3 timer)2900,-
 • Lastsikringskurs (2 timer) 1250,-
 • Leie av bil og henger til førerprøve2990,.