Opplæring Moped (AM 146)

Med førerkort for AM 146 kan du kjøre moped med to eller tre hjul

Vi sørger for at du utvikler kunnskapen, ferdighetene, selvinnsikten og risikoforståelsen som trengs for å være en sikker og trygg trafikant. 

Dette må du vite før du kan kjøre moped:
 • Før du kan øvelseskjøre eller ta kjøretimer må du:
  • Du må være minst 15 år
  • Ha gjennomført trinn 1 (Traffikalt grunnkurs)
  • Ha gjennomført trinn 2 (Grunnkurs moped)
  • Ikke ha sperrefrist fra politiet.
   
 • Klasse A - tung motorsykkel
  • Du må være minst 24 år for å ta førerkort for klasse A.
  • Må ha vært bosatt i Norge i minst 6 måneder
  • Fylle alder og helsekravene
  • Ha godkjent vandel av politiet
  • Gjennomføre obligatorisk opplæring på trafikkskolen.

   

  Det finnes et unntak for aldersregelen hvis du er fylt 20 år og har hatt førerkort for mellomtung motorsykkel, klasse A2, i mer enn to år og gjennomfører et kurs som varer i syv timer.

 • Klasse A2 - mellomtung motorsykkel
  • Du må være minst 18 år for å ta førerkort for klasse A2.
  • Må ha vært bosatt i Norge i minst 6 måneder
  • Fylle alder og helsekravene
  • Ha godkjent vandel av politiet
  • Gjennomføre obligatorisk opplæring på trafikkskolen.
  • A2 gir rett til å kjøre motorsykkel med maks effekt på 35 kW.
   
Kom i gang med Moped lappen
Girl sitting on scooter
Ny føreropplæring ble innført 01.01.2017

Opplæringen har fire trinn, du må ha fullført ett trinn for å dra nytte av det neste.

1

Trafikalt grunnkurs

Trafikalt grunnkurs er obligatorisk for alle som skal begynne øvingskjøring for klassen M 146 (Moped). 

Kurset er obligatorisk og varer 17 timer. Her lærer man blant annet gjennom temaer som førstehjelp og mennesket i trafikken. Trafikalt grunnkurs er likt for alle kjøretøy, noe som betyr at du ikke trenger å ta det på nytt når du for eksempel skal ta “billappen” For å ta kurset må du være minst 15 år gammel.

Etter å ha fullført trafikalt grunnkurs får du et bevis som gir deg rett til å øvelseskjøre klassen M 146 (Moped)

Tema som selvinnsikt og egne handlings- og vurderingstendenser er sentrale i dette trinnet. Kurset danner grunnlaget for den videre opplæringen i alle førerkortklasser.

2

Grunnleggende opplæring

På dette trinnet skal du tilegne deg kunnskap om mopeden og mopedkjøring, og lære å mestre mopeden rent kjøreteknisk. Hvor mange timer du trenger vil varigere fra person til person og er avhengig av dine feridgheter. Her skal du lære: 

 • gjøre deg og mopeden klar for kjøring
 • sette i gang og stanse
 • gire og krypkjøre
 • styre, akselerere og bremse
 • foreta sikkerhetskontroll

Obligatorisk Mopedkurs

Før du begynner på den praktiske opplæringen, må du ta 3 timer teoretisk opplæring hos en trafikkskole. Se kursoversikt

Mot slutten av trinn 2 skal du gjennomføre en trinnvurdering. Du og læreren din skal sammen vurdere om du har gode nok ferdigheter til å begynne på trinn 3. 

moped am 146 førekort kongsvinger

3

Trafikal kompetanse

I denne delen er målene rettet mot elevens læring og kjøringen ute i trafikken. For å fullføre denne delen må eleven mestre å kjøre tydelig, sikkert og effektivt i et variert trafikkmiljø, og i god samhandling med andre trafikanter.

Mot slutten av opplæringen i dette trinnet skal du gjennomføre 4 timer sikkerhetskurs i trafikk. Her skal du lære hvordan du skal kjøre og samhandle med andre trafikanter for å unngå ulykker.

Mot slutten av trinn 3 skal du gjennomføre en trinnvurdering. Du og læreren din skal sammen vurdere om du har god nok trafikal kompetanse til å begynne på trinn 4. 

moped førekort kongsvinger

4

Avsluttende landeveg

På dette trinnet skal du bli så god at du kan kjøre på en ansvarlig måte og i god samhandling med andre trafikanter. Når du er kommet hit, nærmer det seg slutten av opplæringen.

Obligatorisk sikkerhetskurs på vei

Du må gjennomføre 4 timer obligatorisk sikkerhetskurs på vei. Her skal du skal blant annet øve på å

 • kjøre i tettbygd strøk og på landevei
 • velge kjøreruter som er sikre og til minst mulig ulempe for andre
 • reflektere rundt dine egne erfaringer og sikker transport med moped
moped opplæring

5

Teoriprøven

Teoriprøven taes på en trafikkstasjon. Timen bestilles på nett på forhånd. Før du kan ta teoriprøven, må du søke om førerkort, det er viktig å levere denne søknaden tidlig ettersom Statens Vegvesen også må innhente opplysninger fra Politiet om du har gjort noen straffbare handlinger som kan ha medført sperrefrist.  Husk at du må ha fyllt 16 år før du kan ta prøven.

Etter å ha fullført opplæringen og bestått prøven må du bestille førerkort på Din side før du kan begynne å kjøre. Søk her

elgfare skilt

Moped opplæring til konkurransedyktige priser

Moped - AM146

 • Grunnkurs moped990,-
 • 2.2 Individuell opplæring1375,-
 • Kjøretimer850,-
 • Trinnvurdering trinn 2 850,-
 • 3.1 Individuell opplæring1375,-
 • Sikkerhetskurs i trafikk1725,-
 • Trinnvurdering trinn 3 1135,-
 • Sikkerhetskurs på veg1725,-