Opplæring MC  (A- A2 - A1)

MC-lappen gir deg friheten til å kjøre motorsykkel på veien

Evo trafikkskole har lang erfaring med opplæring for alt fra nybegynnere til mer erfarne trafikanter. Vi bruker trygge og moderne biler som er enkle å kjøre.

Før du kan ta kjøretimer må du:
 • Klasse A - tung motorsykkel
  • Du må være minst 24 år for å ta førerkort for klasse A.
  • Må ha vært bosatt i Norge i minst 6 måneder
  • Oppfylle alder og helsekravene
  • Ha godkjent vandel av politiet
  • Gjennomføre opplæring på trafikkskolen.

  Det finnes et unntak for aldersregelen hvis du er fylt 20 år og har hatt førerkort for mellomtung motorsykkel, klasse A2, i mer enn to år og gjennomfører et kurs som varer i syv timer.

 • Klasse A2 - mellomtung motorsykkel
  • Du må være minst 18 år for å ta førerkort for klasse A2.
  • Må ha vært bosatt i Norge i minst 6 måneder
  • Oppfylle alder og helsekravene
  • Ha godkjent vandel av politiet
  • Gjennomføre opplæring på trafikkskolen.
  • A2 gir rett til å kjøre motorsykkel med maks effekt på 35 kW der forholdet mellom effekt og egenvekt er maks 0,2 kW/kg
 • Klasse A1 - lett motorsykkel
  • Du må være minst 16 år for å ta førerkort for klasse A1.
  • Må ha vært bosatt i Norge i minst 6 måneder
  • Oppfylle alder og helsekravene
  • Ha godkjent vandel av politiet
  • Gjennomføre opplæring på trafikkskolen.
  • A1 gir rett til å kjøre motorsykkel med maks 125 cm3 og en effekt på maks 11 kW.
  • Du kan kjøre motorsykkel med tre hjul hvis den har en effekt på maks 15 kW.
   
Kom i gang med MC lappen
kjøre motorcycle på veien
Ny føreropplæring ble innført 01.01.2005.

Opplæringen har fire trinn, du må ha fullført ett trinn for å dra nytte av det neste.

1

MC grunnkurs

Grunnkurs MC er et obligatorisk teoretisk kurs som varer i 3 undervisningstimer. ALLE som skal ta MC førerkort (A1, A2, A) må gjennomføre dette kurset FØR man kan begynne med kjøretimer ved en trafikkskole. Dette kurset fokuserer på viktige prinsipper om førerdyktighet på MC, risikoforståelse i trafikken og samspill med andre trafikanter.

Dette kurset legger grunnlaget for din motorsykkel opplæring og sikkerhet på veiene.

For å kunne delta på grunnkurs MC må du ha gjennomført trafikalt grunnkurs, må være fylt 15 år, er du er over 25 år eller har førerkort fra før er det ikke krav om trafikalt grunnkurs. 

Meld deg på
mc grunnkurs

2

Grunnleggende kjøretøy- og kjørekompetanse

Alt lærestoff i dette trinnet er felles for alle A klasser. Gjennom opplæringen på trinn 2 skal eleven tilegne seg kunnskap om motorsykkelen og motorsykkelkjøring, og lære å mestre motorsykkelen rent kjøreteknisk, uten å måtte rette oppmerksomheten mot andre trafikanter.

Det er ikke fastsatt minste timetall for opplæring på dette trinnet. Opplæringen kan skje på en trafikkskole og/eller ved å øvelseskjøre privat. Omfanget av undervisningen må tilpasses elevens forutsetninger og muligheter for øvingskjøring.

Trinn 2 avsluttes med en obligatorisk trinnvurdering  der elev og lærer sammen tar stilling til om eleven har tilstrekkelig kjørekompetanse

Grunnleggende kjøretøy

3

Trafikal kompetanse

Trafikal opplæring omfatter kjøring i trafikk (by og landeveg) og obligatorisk banekurs. (A1 har obligatorisk sikkerhetskurs i trafikk i stedet for banekurset). 

Trinn 3 avsluttes med en obligatorisk trinnvurdering der elev og lærer sammen tar stilling til om eleven har tilstrekkelig kjørekompetanse

Man ride on bike

4

Avsluttende landeveg

Hele trinn 4 er obligatorisk, trinnet omfatter både teori og praksis. Opplæringen er noe forskjellig i de forskjellige klassene (A1-A2-A)

Teoriprøven kan avlegges inntil seks måneder før fastsatt minstealder for førerkortklassen.

På teoriprøven stilles en rekke spørsmål med flere alternative svar. Dersom 85 % av svaralternativene er besvart riktig, består du prøven. Teoriprøven må besvares i løpet av et gitt antall minutter avhengig av hvilken førerkortklasse du skal opp i. Det er tillatt å bruke ordbok ved alle teoriprøvene.

Man riding bike on Final country road

Klasse A1-A2-A opplæring til hyggelige priser

 

 

Priser - Klasse A/A2/A1

 • Kjøretime970,-
 • Trinnvurdering trinn 2970,-
 • Trinnvurdering trinn 31290,-
 • Sikkerhetskurs i trafikk (A1)4150,-
 • Sikkerhetskurs på veg (A1-A2)5200,-
 • Sikkerhetskurs på veg (A-tung)7850,-
 • Sikkerhetskurs i presis kjøretekaninkk på bane inklusive baneleie (A-A2)6300,-
 • Utvidelse fra A1-A2 (ikke førerprøve)12390,-
 • Utvidelse fra A2-A (ikke førerprøve)6200,-
 • Trafikalt grunnkurs MC (Obligatorisk, må taes før første kjøretime)1290,-
 • Frivillig testoppkjøring (60 min)1300,-
 • Leie av MC til førerprøve2900,-