Opplæring klasse BE/B 96

Vi har startet opp med opplæring i klassene BE og B96 igjen, RING KONTORET FOR PÅMELDING !!!!!!

Tilhengerklasser er: B 96 og BE, se www.vegvesen.no for mer info om de nye klassene.

Trinn 1

Trinnet anses som dekket gjennom opplæringen til førerkort kl. B

Trinn 2 – Grunnleggende kjøretøy- og kjørekompetanse

1 veiledningstime er obligatorisk men det kan hende at du trenger “vanlige” kjøretimer i tillegg.

Trinn 3 – Trafikal opplæring

1 veiledningstime er obligatorisk men det kan hende at du trenger “vanlige” kjøretimer i tillegg.

Trinn 4

Avsluttende opplæring.
3 timer obligatorisk opplæring (teori og kjøring)
Obligatorisk kurs i sikring og merking av last, (minimum 2 timer.)

Førerprøve.
(Gebyrer til Staten for avvikling av prøve, se www.vegvesen.no for satser)

Rutiner ved kjøring/førerprøve på BE

Kobling av henger:

  • Kontroller at koblingen til hengerfestet er festet riktig.
  • Se indikasjon på låsemekanismen eller hanske, denne kan også varsle om hengerdraget, hansken, og kule er slitt.
  • Løft i hengerdraget for å kontrollere at tilkoblingen er ok.
  • Kontroller at belgen rundt stempel for påløpsbrems er hel.
  • Koble sikkerhetswire til eget feste for denne, ikke på hengerkroken !
  • Koble strømledning for lys.
  • Husk å ta av parkeringsbremsen!

Kontroller kolli:

Se etter at kolli er tilfredsstillende surret – stengt, og festet slik at det holder hele sin egen vekt mot kjøreretningen og halve vekten bakover og til sidene.

Vurder om lastens plassering i lengde og sideretning gir god balanse sidevegs og ikke for høyt trykk på tilhengerkoblingen (se bilens vogkort). Husk å merke eventuell last som stikker ut bak. Ingen del av lasten får stikke utenfor sidene.

Krav til speil på kjøretøyet:

Kjøretøyforskriften krever at du på venstre side skal kunne se 2,5 meter ut fra speilen 10 meter bakover, på høyre side er kravet 2 meter, speilflaten skal være min. 70 cm2

Kontroller lysene:

Retningslys, baklys, bremselys, markeringslys på sidene og forover, skiltlys.

Har du ingen som kan hjelpe deg med bremselysene? Legg en genstand på bremsepedalen, eller spenn en pinne eller lignende mellom sete/gulv og pedalen for å holde den nede. Eventuelt rygg mot en lysreflekterende flate som feks. Et speilvindu eller hvit vegg.

Dekk og felg:

Gjør en visuell kontroll av lufttrykket og se etter synlige skader på dekk og felg. Støt hardt mot dekksidene for å kjenne etter at det er luft i alle hjulene. Samtidig vil du merke om det er eventuell slakk i hjullager eller løse hjulbolter. Se om dekkene er egnet mht vinterkjøring, m+s merket, og at dimensjon, loadindeks(li) og hastighetkodingen (bokstavkode) på dekkene er tilfredsstillende ifht vognkortet og tillatt totalvekt for henger. Krav til mønsterdybde er som for bil.

Bremser:

Kontroll av parkeringsbrems gjør du ved å sette denne på og forsøke å kjøre, du skal da ikke kunne sette igang uten å merke en meget klar motstand.

For å kontrollere at påløpsbremsen fungerer, kjører du i ca 20 km/t og bremser bestemt. Du skal kjenne tydelig rykk når påløpsbremsen aktiveres. Det må ikke være skjevtrekk.

I tillegg til dette får du garantert noen sikkerhetskontroll spørsmål fra listen under

Spørsmål 1
1) Hva er kravet til speilutrustning/sikt bakover når du trekker tilhenger ?
2) Hvilke(n) lastsikringsmetode(r) er benyttet her ?
3) Gjør rede for hvordan lastsikringen i dette tilfellet oppfyller kravene.
4) Kontroller at dekkene har riktig bæreevne.

Spørsmål 2
1) Hva er største tillatte totalvekt på denne tilhengeren ?
2) Hvor tung tilhenger er det lov å trekke med denne bilen ?
3) Kontroller tilhengerkoblinga og gjør rede for hva du kontrollerer.
4) Kontroller parkeringsbremsen på tilhengeren.

Spørsmål 3
1) Hvor stor vekt kan hvile på tilhengerfestet ?
2) Kontroller at dekkene har riktig dimensjon.
3) Er det lov å kjøre med last som strekker seg utenfor sidene på tilhengeren ?
4) Gjør rede for hvilke konsekvenser det kan ha å kjøre med for tung tilhenger.

Spørsmål 4
1) Hvilke krefter skal lastsikringen tåle med tanke på bremsing ?
2) Hvile krefter skal lastsikringen tåle med tanke på å kjøre i sving ?
3) Gjør rede for hvordan lastsikringen i dette tilfellet oppfyller kravene.
4) Prøvekjør og kontroller at bremsen på tilhengeren virker.

Spørsmål 5
1) Kontroller sikkerhetslenke eller wire og gjør rede for hva du kontrollerer.
2) Nevn tre lastsikringsmetoder.
3) Hvilke / hvilken lastsikrings-metoder er benyttet på denne tilhengeren ?
4) Kjør på vekta og gjør rede for hvor tung tilhengeren er nå.

Spørsmål 6
1) Hva er tillatt nyttelast for denne tilhengeren ?
2) Hvilke krav gjelder for sikring av veigrep på tilhenger på vinterføre ?
3) Gjør rede for riktig plassering av last på tilhenger.