Trafikalt grunnkurs

Gå til siden påmelding for å melde deg på kurs.

Med forbehold om at antall deltagere blir tilfredsstillende planlegger vi å holde følgende
kurs. Kurset har du lov til å delta på når du har fyllt 15 år. Kursdatoene kan bli endret, ved behov settes det opp ekstrakurs.

Kirkenær

  • 22 Januar 2019 – Trafikalt grunnkurs med Mørkedemo (må ha min. 8 påmeldte)
  • September 2019 – Trafikalt grunnkurs

Kongsvinger

  • 30 April 2019 – Trafikalt grunnkurs
  • 24 Juni 2019 – Trafikalt grunnkurs, dagkurs første uken i sommerferien
  • 12 August 2019
  • 7 Oktober 2019 – Trafikalt grunnkurs, dagkurs i høstferien.

Eidskog

  • 23 April 2019 – Trafikalt grunnkurs
  • 23 Juni 2019 – Trafikalt grunnkurs, dagkurs første uken i sommerferien (må ha min 6 påmeldte)
  • 3 Desember 2019 – Trafikalt grunnkurs med Mørkedemo

Til de av Dere som tar Trafikalt Grunnkurs som valgfag på Ungdomsskolene har vi tilbud om Mørkedemo, ta kontakt med kontoret for påmelding, tlf 40005784 eller på e-post: post@evotrafikkskole.no