Trafikalt grunnkurs

Gå til siden påmelding for å melde deg på kurs.

Med forbehold om at antall deltagere blir tilfredsstillende planlegger vi å holde følgende
kurs. Kurset har du lov til å delta på når du har fyllt 15 år. Kursdatoene kan bli endret, ved behov settes det opp ekstrakurs.

Kirkenær

  • 22 August 2017 – Trafikalt grunnkurs uten Mørkedemo
  • Januar 2018 – Trafikalt grunnkurs med Mørkedemo

Kongsvinger

  • 8 August 2017 – KURSET ER FULLT! Trafikalt grunnkurs uten MD – dagkurs i sommerferien
  • 10 Oktober 2017 – KURSET ER FULLT! Trafikalt grunnkurs med mørkedemonstrasjon
  • 5 Desember 2017 – Trafikalt grunnkurs med mørkedemonstrasjon
  • 20 Februar 2018 – Trafikalt grunnkurs med mørkedemonstrasjon – dagkurs i vinterferien

Eidskog

  • 22 August 2017 – Trafikalt grunnkurs uten MD
  • 28 November 2017 – Trafikalt grunnkurs med mørkedemonstrasjon – NB! Forutsetter at vi har nok påmeldte til å holde kurset. Dersom vi ikke har det, utsettes kurset til Desember

Til de av Dere som tar Trafikalt Grunnkurs som valgfag på Ungdomsskolene har vi tilbud om Mørkedemo, ta kontakt med kontoret for påmelding, tlf 40005784 eller på e-post: post@evotrafikkskole.no