Trafikalt grunnkurs

Gå til siden påmelding for å melde deg på kurs.

Med forbehold om at antall deltagere blir tilfredsstillende planlegger vi å holde følgende
kurs. Kurset har du lov til å delta på når du har fyllt 15 år. Kursdatoene kan bli endret, ved behov settes det opp ekstrakurs.

Kirkenær

  • Januar 2018 – Trafikalt grunnkurs med Mørkedemo
  • August 2018 – Trafikalt grunnkurs

Kongsvinger

  • 19 Februar 2018 – Trafikalt grunnkurs med mørkedemonstrasjon : KURSET ER FULLT
  • 17 April 2018 – Trafikalt grunnkurs
  • 25 Juni 2018 – Trafikalt grunnkurs – dagkurs i sommerferien: KURSET ER FULLT
  • August 2018 – Trafikalt grunnkurs  – dagkurs i sommerferien
  • Oktober 2018 – Trafikalt grunnkurs med mørkedemonstrasjon – dagkurs i høstferien

Eidskog

  • 13 Mars 2018 – Trafikalt grunnkurs med Mørkedemo : KURSET ER FULLT
  • 22 Mai 2018 – Trafikalt grunnkurs  – NB! KURSET ER FULLT

Til de av Dere som tar Trafikalt Grunnkurs som valgfag på Ungdomsskolene har vi tilbud om Mørkedemo, ta kontakt med kontoret for påmelding, tlf 40005784 eller på e-post: post@evotrafikkskole.no