Trafikalt grunnkurs

Gå til siden påmelding for å melde deg på kurs.

Med forbehold om at antall deltagere blir tilfredsstillende planlegger vi å holde følgende
kurs. Kurset har du lov til å delta på når du har fyllt 15 år. Kursdatoene kan bli endret, ved behov settes det opp ekstrakurs.

Kirkenær

  • Januar 2018 – Trafikalt grunnkurs med Mørkedemo
  • Mai 2018 – Trafikalt grunnkurs

Kongsvinger

  • 19 Februar 2018 – Trafikalt grunnkurs med mørkedemonstrasjon : KURSET ER FULLT
  • 17 April 2018 – Trafikalt grunnkurs
  • Juni 2018 – Trafikalt grunnkurs
  • August 2018 – Trafikalt grunnkurs  – dagkurs i sommerferien
  • Oktober 2018 – Trafikalt grunnkurs med mørkedemonstrasjon – dagkurs i høstferien

Eidskog

  • 13 Mars 2018 – Trafikalt grunnkurs med Mørkedemo
  • Mai 2018 – Trafikalt grunnkurs  – NB! Forutsetter at vi har nok påmeldte til å holde kurset. Dersom vi ikke har det, utsettes kurset til Desember

Til de av Dere som tar Trafikalt Grunnkurs som valgfag på Ungdomsskolene har vi tilbud om Mørkedemo, ta kontakt med kontoret for påmelding, tlf 40005784 eller på e-post: post@evotrafikkskole.no