Lena Wang

Trafikklærer/Faglig Leder/Eier

Underviser i klasse B

tlf 990 24 737

E-post: lewang@online.no