Vegard Nygårdseter

Vegard jobber med opplæring i klasse B og moped AM146
Tlf nr 467 05 253

Jan Røkland

Trafikklærer/Daglig Leder/Eier

Underviser i klasse B, BE, MC (alle klasser) og AM146

tlf 944 30 988

E-post: jan@rokland.org